Politică de confidențialitate 


1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal 

ABATORUL PERIS SA („Abatorul Peris”), cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de înregistrare 40890617, număr de ordine în registrul comertului J23/1475/2019, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 25.936.076,20 lei, aport în numerar, împărțit în 259.360.762 părți sociale, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO86BUCU1311304253574RON, deschis la Alpha Bank Romania SA, tel. 0245.70.80.80, email: abatorulperis@agricover.ro, reprezentata legal prin Grama Bogdan Deniu – Director General.


Datele dumneavoastră vor face obiectul operării de către societatea noastră sau de către împuterniciții noștri.


Abatorul Peris se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.


Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu ofertele, serviciile, produsele noastre sau programele pe care le derulăm în domeniul agricol sau zootehnic.


Vă rugăm să consultați și Politica de utilizare Cookie  în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.


2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate 


Abatorul Peris prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității de comercializare, distribuție produse și servicii din domeniul agricol și zootehnic – date care aparțin, de regulă, angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali, precum și clienților noștri persoane fizice.


Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: 


3. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal 

 

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:


În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:


4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:


În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.


Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.


În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la abatorulperis@agricover.ro, să ne contactați la 0245.70.80.80, sau să ne comunicați o scrisoare la adresa Cubic Center Etaj 8, Bd. Pipera, nr. 1B, Oraș Voluntari, judetul Ilfov. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.


Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Abatorul Peris nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Abatorul Peris, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Abatorul Peris va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.


5. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal


Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal cu entități membre ale grupului din care Abatorul Peris face parte, și prestatori de servicii ai Abatorul Peris, însă vom partaja doar acele date strict necesare îndeplinirii scopului enunțat și vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.


De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.


6. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal


 Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noștri sau în format tipărit.


7. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră 

 

 În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la abatorulperis@agricover.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.


În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.


8. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal 


Abatorul Peris a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 3 de mai sus și Abatorul Peris nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Abatorul Peris a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.


9. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal 


Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi: Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa: abatorulperis@agricover.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.


Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.


10. Actualizarea politici noastre de confidențialitate 


Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna septembrie 2022. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.


Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.


Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa: abatorulperis@agricover.ro să ne contactați la tel. 0245.70.80.80 sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Bulevardul Pipera 1B, Cubic Center Etaj 8, Voluntari, Ilfov.


Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu Abatorul Peris, pot fi adresate la:


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 

București, România 

anspdcp@dataprotection.ro 

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a ne analiza traficul. Vă rugăm să decideți dacă sunteți dispus să acceptați cookie-uri de pe site-ul nostru.